Home » Archive

Articles Archive for Září 2011

Filmové festivaly / Film festivals, současný film / contemporary cinema »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
Nic proti ničemu Petra Marka

Ona časově prodlévající dokumentárnost, některými chválená, některými odsuzovaná, ale většinou nepochopená, je asi tím nejzajímavějším, co lze na tomto snímku ocenit. Pokud jsem ochoten uvažovat o podvratnosti, tak jen v tomto směru; zvláště v období, kdy slaví úspěchy časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové (přehledně o hrůzách a strastech obyčejných lidí). Markovu obrazovou i stylovou roztěkanost, obludnost střihů a všemožného ostření lze číst jako implicitní ambivalentnost umění a života.

Filmové festivaly / Film festivals »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
Lesk a bída filmových Master Class

Téměř každý filmový festival pořádá doprovodný program jako součást a určitý doplněk programu filmového. Zdá se, že jde o nutnost, má-li být filmový festival otevřenou kulturní akcí, jež má přilákat a v důsledku uspokojit i návštěvníky, kteří nepovažují film za ústřední bod svého zájmu. Nechám stranou doprovodný program, který není spojen s filmem, i když i ten by stál v případě filmového festivalu v Karlových Varech za úvahu. Jde mi o specifickou událost, jež má dvojí funkci:

Doporučujeme, Filmové festivaly / Film festivals »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
Na okraj sekcí Horizonty a Jiný pohled

S nástupem nového uměleckého ředitele Karla Ocha nenastaly v programu karlovarského festivalu nějaké zásadní koncepční změny.

Editorial »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
46. Filmový festival Karlovy Vary

Filmové festivaly bývají vždy vděčným tématem různých úvah, studií i kritických zamyšlení, neboť svou podstatou nikdy nemohou naplnit všechna očekávání, jež jsou běžně kladena na podobný typ akcí různými skupinami pisatelů. Filmová dramaturgie je činnost nestálá, lze snad dokonce říct, že jde o dovednost podléhající určitému „chátrání“, neboť orientovat se ve světové filmové produkci, správně rozpoznat a uchopit trendy v různých zákoutích filmového umění a ještě se potýkat s různorodou strategií, podporovanou institucemi, na kterých je úspěch dramaturgického záměru často závislý, vyžaduje značné úsilí a je dnes – nejčastěji – kolektivní spoluprácí, a tedy kolektivní odpovědností. I přes obtíže by se kritik, hodnotící, posuzující filmový festival a jeho programovou náplň, neměl uchýlit k blahosklonné omluvě, nesoucí ve svém podtitulu běžně užívaný – bohužel – poukaz na obtížnosti spojené s danou činností. 46. ročník filmového festivalu v Karlových Varech, kterému je převážně věnováno toto speciální číslo našeho časopisu, byl v mnohém úspěšným příkladem výše naznačeného.

Naše, povýtce částečné, hodnocení lze na jedné straně chápat jako projev zájmu a radosti nad touto filmovou událostí roku (pro českého filmového fanouška, ale i odborníka), na straně druhé jde i o určitý kritický přístup k filmovému festivalu, který se mediálně již delší dobu prezentuje jako ústřední a hlavní trendy odrážející spojnice mezi východem a západem. Nejen toto – jistě uměle – stvořené bipolární vidění, ale taktéž obsazení jednotlivých sekcí i kvalita jednotlivých snímků jsou předmětem našich úvah. Filmový festival v Karlových Varech bude vždy, díky svému zázemí, počtu snímků, své prezentaci v médiích i snahou získat známé tváře…

Filmové festivaly / Film festivals »

[5 Zář 2011 | One Comment | ]
How It All Begun

When we were having discussions with our international colleagues, we realized that in these financially difficult times, this is an ideal way of collaborating. After all, this is what we all want, to be able to show good new films and old classics to our audiences. We can do it together, as we all need to economize with our finances. Three years have passed before another coinitiative could happen. This time we are joining up with three other festivals.

Doporučujeme, Filmové festivaly / Film festivals, současný film / contemporary cinema »

[5 Zář 2011 | One Comment | ]
Strom života Terrence Malicka

Malickův film je tak jakousi sym-fonií – jednotou různých hlasů, které se rozplétají a zase spojují, až vyústí přes partie utrpení, násilí a smrti do závěrečné „ódy na život“.

Filmové festivaly / Film festivals »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
Jak vše začalo

Již v roce 2008, kdy mezinárodní filmový festival v Rotterdamu (IFFR) představil přehlídku filmů mladých tureckých autorů, jsme přemýšleli, jak takto specifický filmový program zpřístupnit většímu počtu diváků tak, aby si ho mohli užít nejen návštěvníci Rotterdamského festivalu. Štěstí bylo na naší straně, neboť když jsem se o daném nápadu zmínila Christine Dollhofer, ředitelce filmového festivalu „Crossing Europe“ v Linzi, přijala ho s nadšením.

Filmové festivaly / Film festivals, Pohledy do historie / New perspectives of film history »

[5 Zář 2011 | No Comment | ]
Red Westerns Strike Again

The films in our Red Western programme are based on memories and talks with colleagues. We selected the best titles and/or those films that were enormous national hits. We hope this selection will give you an idea about the times that we (and the directors) lived in. I am very happy to share these wonderful cinematographic memories with you.