Home » O nás / About Us

O nás / About Us

Fantom je online filmový časopis. Podporuje psaní o filmu z neakademických a nekomerčních pozic. Usiluje o reflexi minulých i současných forem kinematografie. Vítá nové impulsy v teoretickém uvažování o audiovizi.

Během pěti let existence Fantomu vyšlo 49 povětšinou měsíčních čísel, některé z nich jako monotematická. Od roku 2009 pak časopis funguje ve dvou podobách – jako blog mapující pomocí kratších textů aktuální dění v kinematografii a jako ucelené číslo, skládající se z delších studií pojednávajících o určitém fenoménu z většího časového a kritického odstupu.

Fantom is an online film magazine that promotes non-commercial and non-academic approaches to writing about film. It is devoted to both past and contemporary forms of cinema, and welcomes all new theoretical incentives related to various audio-visual forms.

During its five years of existence, Fantom has been published in forty nine monthly issues, some of which came out as special monothematic editions centred around one topic.

Since 2009 Fantom is published in two distinct formats — while the weekly issued film magazine monitors selected events of contemporary Czech and world cinema — the bi-monthly published special editions are going to present longer papers that deal with one phenomenon as seen from a greater temporal and critical distance. Some of the special editions will be devoted to selected national cinemas, e.g. Hunagarian or Japanese.

Comments are closed.