Home » Editorial, Filmové festivaly / Film festivals

Karlovy Vary 2014

6 Říjen 2014 Bez komentářů

Tuzemský největší filmový svátek letos přinesl na tři stovky filmů a bylo z čeho vybírat. Kdo se povznesl nad jistou nevyrovnaností hlavní soutěže (zásluhou zejména dvou českých zástupců), byl odměněn zralými snímky George Ovašviliho, Narimana Turebajeva a Jeffa Preisse. Kdo toleroval nezkušenost debutantů soutěže Na východ od Západu, objevil talent Iris Eleziové, Asifa Rustanova či Ivanů Ikiće a Tverdovského. Kdo se probíral množstvím filmů, přivezených z jiných festivalů, mohl narazit na skvosty jako Ptačí lidé, Timbuktu, Jauja, Nagima či poslední snímky Alaina Resnaise a Alexeje Germana. Příznivce seriálové fikce potěšil Temný případ a nadchnul Malej Quinquin.

Přesto nelze nevidět některé dlouhodobé trendy, které podle nás zbytečně snižují úroveň festivalového programu. Týká se to zejména nesoutěžních sekcí, které nejsou tolik vystaveny mezinárodní konkurenci, a mohou tak nabídnout pestřejší, vyhraněnější a kvalitnější výběr. Ne vždy tomu tak ovšem je. Jedním z důvodů je množství filmů, přivezených z Berlinale a Sundance – tedy z festivalů, které nepatří zrovna k dramaturgicky nejprůraznějším. Tento fakt jde potom na úkor menších, ale podnětnějších přehlídek typu Locarna či Rotterdamu. Zejména ignorance prvního z nich je markantní: v Karlových Varech nebyly v poslední době promítnuty v Locarnu premiérované, poměrně zásadní snímky režisérů Brisseaua, Kurosawy, Serry, Porumboia, Pinta, Braca, Lapida a dalších. Druhým důvodem je značný prostor, který je v programu věnován předpremiérám českých distributorů. Přednost tak dostanou mnohdy fádní či mainstreamové filmy, které navíc uvidí diváci v kinech, před ojedinělými pokusy, které nikdy nebudou mít šanci do české distribuce proniknout. Který jiný festival, než ten největší – netrpící nedostatkem financí a nezájmem publika –, může zariskovat a ještě víc se otevřít rozmanitosti filmu tak, aby co nejméně „položek“ v programu splývalo a naopak přibylo zážitků typu Jauja?

Pobídkou k tomu může být hned následující – padesátý – ročník. Přejme si, aby se na tuto velkolepou oslavu dostaly pouze ty filmy, kterou jsou jí hodny.

Jan Křipač

Napsat komentář

Můžete užít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>