Home » Archive

Articles Archive for Září 2013

Filmové festivaly / Film festivals, současný film / contemporary cinema »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
V kopcích, v lesích, ve varu

Každé lázeňské místo v sobě skrývá zdraví již na první nádech. Nejinak je tomu právě zde. Idylu procházek po kolonádě a pocit, který si většinou odnášíte spíše z exotických zemí, dokáže narušit snad jen ta proslaveně zdravá teplá voda.

Doporučujeme »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
Fragmenty z čtenářského deníčku, Karlovy Vary 2013

Deutsch, Jia , Diaz, Kore-eda, Gatten, soutěžní film o Paradžanovovi, remix filmů s Lonem Chaneyem… a další snímky v rozpětí mezi uspokojením a částečným či totálním zklamáním. V součtu nakonec jeden z nejlepších ročníků, jaké jsem dosud absolvoval, malheur nemalheur.

Doporučujeme »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
Quellen des Roehlers aneb „Anti“ Papas Kino nové generace

Existuje spousta důvodů, proč nenávidět Německo. Německo samo se však s jakýmkoli stigmatem dokáže vyrovnat s hrdostí sobě vlastní a to zcela jednoduše: přijetím.

Doporučujeme, Filmové festivaly / Film festivals, současný film / contemporary cinema »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
Ten prokletý východ…

K filmům ze střední a východní Evropy máme přirozeně vstřícný vztah a v posledních zhruba deseti letech k tomu máme i dost dobrých důvodů.

Doporučujeme, současný film / contemporary cinema »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
Objevy Fóra nezávislých

Nelze se nezastavit nad otázkou, co přesně některým filmům z Fóra nezávislých brání zařazení do hlavní soutěže. Jako kontrast k některým ambiciózním počinům by dva, tři filmy z této sekce znamenaly osvěžení a i jisté zrcadlo snah.

Editorial »

[28 Zář 2013 | No Comment | ]
Karlovy Vary 2013

Letos na jaře stála redakce Fantomu před rozhodnutím, zda pokračovat ve vydávání časopisu dál, nebo ho po deseti letech a téměř šedesáti číslech ukončit. Za tu dobu prošel časopis mnoha změnami, dvě věci však zůstaly od začátku stejné: složení redakce a psaní o filmu ze subjektivně vyhraněných pozic. Pokud měl Fantom fungovat dál, bylo potřeba redakční tým rozšířit o lidi, kteří vnesou do jeho příliš ustálených poměrů nové impulzy, ale zároveň budou sdílet náš pohled na film a psaní o něm. Štěpánka Ištvánková, Matěj Nytra a Ksenia Stetsenko jsou přesně takovými autory, které potřebujeme. S jejich přispěním tak vzniklo první číslo „nového Fantomu“ – nakročeného s očekáváním do další dekády.

Jeho tématem je poslední ročník karlovarského festivalu, který představoval nejintenzivnější zkušenost s filmem v uplynulém, letním období. Každý z autorů se věnuje vlastnímu okruhu děl, o nichž cítil potřebu psát, přičemž v souhrnu by měly texty pokrývat různorodost festivalového programu. Hlavní důraz však nadále spočívá v mapování současné východoevropské kinematografie, která zůstává společným předmětem zájmu Fantomu i festivalu. Vstupní článek – obecná úvaha nad uplynulým ročníkem – pak pochází z pera Milana Klepikova, zakladatele „konkurenčního“ časopisu, který se rovněž v současnosti potýká s vydavatelskými problémy.
Ty však v jeho případě tkví v neudělení grantové podpory ze strany státu, nutné k pokrytí nákladů na tisk nejbližších čísel.