Home » Archive

současný film / contemporary cinema »

[2 Led 2014 | One Comment | ]
Až na okraj

Jednu z hlavních sekcí Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Ji.hlavě, domácí soutěž Česká radost, ovládl naposledy Petr Hátle s filmem Velká noc. A diváci se okamžitě začali šikovat do dvou nesmiřitelných táborů.