Home » Archive

současný film / contemporary cinema »

[2 Led 2014 | No Comment | ]
Študentské filmy Víta Zapletala

Vít Zapletal natáča filmy s citlivým vnímaním sveta, otvorenosťou k interpretáciam a nevtieravosťou publiku. Postavy zasadzuje do súčasného mestského prostredia, zobrazuje ich bez ozrejmovania a psychologického komentára, nabáda k uvažovaniu o ich životnom smerovaní.