Home » Editorial

44. Filmový festival Karlovy Vary /
44th Karlovy Vary International Film Festival

20 Srpen 2009 Bez komentářů

Editorial

Když se mě lidé ptají na to, co se stalo s Fantomem, zda-li ještě existuje a jestli už definitivně nezanikl, vždy trpělivě vysvětluji, že si redakce dala jen menší autorskou pauzu. Ač se s tím nepočítalo, tak se tyto prázdniny protáhly skoro na rok, a to zejména kvůli tomu, že jsme chtěli definitivně dotáhnout nový háv, do kterého je Fantom nyní oděn, a nic takto zbytečně neuspěchat. Zásadní změnou je nový design a rozdělení Fantomu na tradiční Speciál, který bude v pravidelných cyklech věnován úzce profilovaným tématům, naopak pro recenze a ostatní texty bude vyhrazen blog, který je v provozu již od dubna a je pravidelně doplňován.

Shodou okolností je toto číslo Speciálu jubilejní, tedy padesáté, a bude věnováno největší filmové prázdninové události – filmovému festivalu v Karlových Varech. Tentokrát jsme se ho snažili uchopit důkladněji a analyzovat kriticky i pochvalně hlavní soutěžní i nesoutěžní sekce. Původní předsevzetí redakce zhlédnout hlavní i vedlejší festivalové sekce se s mnohdy nadlidským úsilím a za užití mnoha legálních podpůrných látek podařilo zrealizovat. V textech jsme se snažili podchytit festival jako celek a vsadit jej do kontextu festivalů jiných, uvažovat nad skladbou jeho dramaturgie a logikou volby jednotlivých snímků a ty následně zhodnotit. Činíme takto více než měsíc po skončení karlovarské akce s řádným odstupem a rádi bychom přinesli jiný a poněkud fundovanější pohled než běžná novinová kritika, tak hojně zastoupená v lázeňské metropoli.

Redakce Fantomu se tedy vrací plně odpočatá, nabitá novými dojmy, a to nejen z letošního karlovarského festivalu, ale i z roku usilovné cinefilie. Tímto děkujeme našim čtenářům za trpělivost a ohlasy a doufáme, že je nejenže nezklameme, ale naopak posuneme laťku kvality informací a dojmů ještě o kousek dále.

Rudolf Schimera

Napsat komentář

Můžete užít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>